زیرنویس فارسی Paramparca 2014

سال تولید: 2014       تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۴

مترجم: هماهنگ شده با قسمت 33 (DVB) من فقط تنظیمش کردم با فیلم

توضیحات کیفیت: _BL.33_DVB.x264

دانلود زیرنویس فارسی Paramparca 2014

زیرنویس فارسی Paramparca 2014

سال تولید: 2014       تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۴

مترجم: ترجمه و زمانبندی از:Mehdi-sabzali با تشکر از سایت کرال مدیا

توضیحات کیفیت: _BL.33_WEB.x264

دانلود زیرنویس فارسی Paramparca 2014

زیرنویس فارسی Paramparca 2014

سال تولید: 2014       تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۴

مترجم: ترجمه و زمانبندی از:Mehdi-sabzali با تشکر از سایت کرال مدیا

توضیحات کیفیت: _BL.32_WEB.x264

دانلود زیرنویس فارسی Paramparca 2014